Please enter your e-mail address. We will send your password immediately.

 • bss99shop 157 days ago

  อย่าเอาไปเปรียบกับประเทศที่เจริญแล้ว

 • kung_500suwanan 157 days ago

  ตอนนี้ฉันเห็นด้วยกับการพัฒนาประเทศ พัฒนากำลังคน พัฒนาการศึกษา พัฒนาด้านเศรษฐกิจ พัฒนาความเป็นอยู่และความยากไร้ของประชาชนก่อนดีกว่านะค่ะ ถ้าพัฒนาให้ดีได้แล้ว ก็จะยอมรับที่จะทำตาม พรบ. ที่ท่านได้ออกใหม่มาค่ะ ใจของเขาและใจของเรา

 • panthasorn 157 days ago

  รัฐ ใจเย็นๆ ครับ เปลี่ยน แต่ละอย่าง จะทำอะไร ก็ ต้องดู คนในประเทศด้วย ตอนนี้ เงินน้อย จ่ายเยอะ มีแต่ขึ้นมีแต่เก็บ แต่ ค่าแรงเท่าเดิม และอยู่แบบไม่มันคงด้วย ไม่รู้ว่า บริษัท จะล้ม หรือปิดตัวเมื่อไร ไม่รู้ จะตกงานวันไหน คนเยอะขึ้น งานน้อยลง โจรก็เยอะขึ้น แถบเพื่อนบ้านก็มาทำงานแทนพวกเรา เอาไง ดีครับ รัฐ

 • mook_sp6_ 157 days ago

  เปรียบเทียบทำมั้ย? เปรียบเทียบแล้วได้อะไร? เขามีอะไรที่เป็นระเบียบกว่าเราเยอะ ตื่นได้แล้วค่ะ อย่าคิดว่าเราจะไปเป็นเหมือนใคร เอาในประเทศเราให้รอดก่อน ก่อนที่จะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น #ความคิดส่วนตัวนะคะ 🙏

 • p_nattha_ 157 days ago

  แต่ละประเทศที่ให้ข้อมูลเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว? 😔

 • sommanni 157 days ago

  ประสาท

 • boonmeetaveesub 157 days ago

  รายได้ต่างกันและค่าเงินก็ต่างกันเศรษฐกิจก็ต่างกัน

 • umm.online 157 days ago

  ห้าบาท สิบบาท ก็พอ ประเทศไทย ขนาดหวยกูยังถูกสิบบาท

 • milksuriyalangkar 157 days ago

  ค่อยเปน ค่อยไป ขึ้นทะเบียน แบบไม่เสียเงินไปก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่มความเข้มงวดขึ้น ควรมีสิ่งจูงใจให้คนร่วมมือด้วย หักด้ามพร้า คงไม่ได้เล่มงามจ้า

 • tinnakon_top 156 days ago

  ต้องบอกด้วยว่า. 450 บาท หมาวแมวกุได้อะไรบ้าง เงินที่ได้เอาไปทำอะไร แล้วหมาจอนจัดล่ะ ไครคุ้มครอง ต่างประเทศเขาจ่ายแพง แล้วหมาเขาได้สวัสดิการอะไร ลองเอามาเปรียบ ? ผมอยากเห็น

Show more comments
More Photos From This User See All Photos