Please enter your e-mail address. We will send your password immediately.

21 ตุลาคม : รำลึก ‘สมเด็จย่า’ วันนี้นอกจากจะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าแล้ว ยังเป็นวันพยาบาล และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติอีกด้วย เนื่องจากสมเด็จย่าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านการแพทย์ ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาเดินทางไปรักษาผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ทรงตั้งมูลนิธิขาเทียมออกจัดทำขาเทียมให้ผู้พิการ นอกจากนั้นยังมีโครงการพัฒนาด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมมากมาย อาทิ โคงการเกษตรหลวงดอยตุง จ.เชียงราย และเมื่อหลังจากที่พระองค์เสด็จสวรรคต จึงได้กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีเป็น "วันพยาบาลแห่งชาติ", "วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ", "วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ", "วันรักต้นไม้แห่งชาติ" และ "วันอาสาสมัครไทย" #สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี #สมเด็จย่า #วันพยาบาลแห่งชาติ #วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ #วันอาสาสมัครไทย #Thairath #ไทยรัฐ